Title: Smurf's Village: Magical Meadow (iOS, Android)

Role: 2D Concept Artist / 3D Modeler

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj